Sistēmu modernizācija


Inženiertehnisko sistēmu modernizācija ir darbību komplekss, ko veic ar mērķi paaugstināt tīklu efektivitāti, uzlabot to ilgtspēju un pagarināt ekspluatācijas laiku. Modernizācija pirmām kārtām ir nepieciešama novecojušu inženiertīklu sistēmām, kurās nav izmantota automatizācija un kas neatbilst drošības kritērijiem, kā arī fiziski nolietotiem komunikāciju tīkliem.

Certus laikus un profesionāli veic visu inženiertehnisko sistēmu auditu un diagnostiku, nosakot nepieciešamos profilaktiskos pasākumus bojājumu, darbības traucējumu novēršanai vai tīklu modernizācijai.

Tīklu modernizācija iekļauj novecojušo vai nolietoto automatizācijas elementu maiņu, siltumizolācijas uzlabošanu, ventilatoru, siltummaiņu, kompresoru, rekuperatoru un saldēšanas sistēmu maiņu, izmantojot modernāko aprīkojumu un inovatīvākās tehnoloģijas.